Jak projektować budynki w pobliżu metra?

Autor w
967
Jak projektować budynki w pobliżu metra?

Proces projektowania obiektów inżynierskich znajdujących się w pobliżu źródeł drgań musi uwzględniać ich wpływ na konstrukcję. Źródłem wibracji mogą być np. pracujące maszyny budowlane, maszyny przemysłowe czy też ruch komunikacyjny. Szczególnie narażone na drgania są budynki znajdujące się w pobliżu autostrad, linii kolejowych i tramwajowych czy też tuneli metra.

Budynki powinny być zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort wibracyjny ludziom w nich przebywających. Jednakże niestety szczegółowe analizy dynamiczne wymagane są w praktyce jedynie dla budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie tuneli metra. Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób powinny być projektowane budynki w pobliżu metra.

Podstawowe zasady projektowania budynków w pobliżu metra

Najważniejszym elementem analizy dynamicznej jest ustalenie wymuszenia dynamicznego (drgań), którym zostanie obciążony nowo projektowany budynek. W przypadku gdy tunel metra już istnieje, a budynek jest projektowany, należy wykonać pomiary drgań gruntu w przyszłej lokalizacji analizowanego obiektu. Wyniki pomiarów poddawane są obróbce sygnałowej, a następnie na ich podstawie wyznacza się drgania na fundamentach nowo projektowanego budynku.

Możliwa jest również sytuacja, w której zarówno obiekt jak i tunel metra są jeszcze w fazie projektowej i badania drgań nie są możliwe. W takim przypadku projektant może skorzystać z własnej bazy danych pomiarowych podobnych obiektów bądź wyznaczyć drgania w drodze zaawansowanych symulacji numerycznych. Dysponując obciążeniem dynamicznym, na fundamentach wykonuje się analizę dynamiczną, której wynikiem jest odpowiedź budynku na zadane wymuszenie. Określane są w ten sposób siły bezwładności, które muszą zostać uwzględnione w  wymiarowaniu elementów konstrukcyjnych, a także przyspieszenia stropów, które wpływają na komfort wibracyjny ludzi.

Ostatecznie powstaje dokument, w którym określany jest wpływ drgań na konstrukcję i ludzi wraz z zaleceniami projektowymi i wytycznymi konstrukcyjnymi. Proces mający na celu określenie wpływu drgań na budynek jest skomplikowany i czasochłonny, lecz wykonany przez ekspertów pozwala na bezpieczne i optymalne rozwiązania konstrukcyjne. Oferujemy profesjonalne usługi, w ramach których przeprowadzamy pomiary drgań i wykonujemy analizy wpływu drgań na konstrukcję oraz ludzi. Dysponujemy wynikami pomiarów z różnych lokalizacji, co pozwala dokonać specjalistycznej analizy już na etapie koncepcji przed wykonaniem wymaganych pomiarów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *